เปลี่ยนสีกล้องวงจรปิด “i-PRO” ยังไงให้อยู่ในประกัน

เปลี่ยนสีกล้องเข้ากับบ้านโดยประกันไม่หลุด

การรับประกันหลังการทำสีใหม่ ผลิตภัณฑ์ “i-PRO”

ทำสีกล้องวงจรปิดเข้ากับบ้านโดยไม่หลุดการรับประกันสินค้า “i-PRO” ที่มีการทำสีใหม่จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำและเงื่อนไขที่บริษัท i-PRO กำหนดไว้เพื่อให้รักษาสิทธิประโยชน์ของการรับประกันและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีการทำสีใหม่ให้มีประสิทธิภาพที่สูงสุดและรักษาคุณภาพสินค้าไว้ในระยะยาว

ประสิทธิภาพของกล้องวงจรปิด i-PRO ที่มีการทำสีใหม่

 • เนื่องจากการทำสีใหม่จะเพิ่มน้ำหนักให้กับผลิตภัณฑ์ ความเร็วในการทำงานและความเร่งอาจได้รับผลกระทบ
 • เนื่องจากการทำสีใหม่ให้เข้มขึ้นจะดูดซับแสงแดดได้มากขึ้น ข้อกำหนดด้านอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์อาจลดลง
 • แรงเสียดทานที่เพิ่มขึ้นบนข้อต่อของผลิตภัณฑ์อาจเพิ่มภาระและส่งผลต่ออายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์
 • การทำสีใหม่อาจเปลี่ยนแปลงความทนทานต่อโครงสร้างของผลิตภัณฑ์

** การปฏิบัติตามคำแนะนำและเงื่อนไขที่กำหนดไว้จะช่วยให้คุณรักษาสิทธิประโยชน์ของการรับประกันสินค้าและรักษาประสิทธิภาพของกล้องวงจรปิด i-PRO ที่มีการทำสีใหม่ ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น สนใจติดต่อสอบถามได้ที่

คำแนะนำการทำสีใหม่สำหรับ กล้องวงจรปิด i-PRO

 • ควรใช้สีสเปรย์ในการทำสี กล้องวงจรปิด i-PRO ใหม่
 • เนื่องจากกล้องมีชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำ หลีกเลี่ยงใช้การทำสีแบบอบหรือการเคลือบแบบจุ่มในการทำสีใหม่
 • ไม่แยกชิ้นส่วนหรือไม่จับสายเคเบิลเมื่อทำสีใหม่เป็นคำแนะนำที่สำคัญเพื่อป้องกันความเสียหายและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ การจับสายเคเบิลหรือแยกชิ้นส่วนขณะที่กำลังทำสี อาจส่งผลให้อุปกรณ์ทำงานล้มเหลว สายเคเบิลแตกหัก
 • ผึ่งลมผลิตภัณฑ์ให้แห้งหลังจากทาสีใหม่ ห้ามใช้ความร้อนโดยใช้อุปกรณ์ เช่น เครื่องอบผ้า เนื่องจากอาจส่งผลให้ชิ้นส่วนที่มีความเที่ยงตรงในผลิตภัณฑ์เสียหายได้
 • มาสก์บริเวณที่ไฮไลต์สีน้ำเงิน เปลี่ยนสีกล้องi-PRO ดังที่แสดงด้านล่างก่อนทำสีใหม่
 • เมื่อทาสีแบบจำลองด้วยการเคลือบ ClearSight จะต้องปิดบังฝาครอบโดมโดยเหลือแผ่นป้องกันเดิมติดไว้เพื่อปกป้องการเคลือบ

กล้องวงจรปิด i-PRO ที่รองรับในการทำสีใหม่

i-PRO WV-S1500,S15000 Series WV-S1536L, S1536L-B, S1536LN, S1536LN-B, S1536LTN, S15500-F3L, S15500-F6L, S15500-V3L, S15500-V3LN, S15500-V3LN1, S1 5600-V2L, S15600-V2LN , S15700-V2L, S15700-V2LN, S1536LT, S1536LNS, S15700-V2LK, S15500-V3LK

ข้อควรระวัง

 • ติดอุปกรณ์เสริมเข้ากับกล้องก่อนที่จะทาสีใหม่
 • เนื่องจากวัสดุด้านนอกเป็นอะลูมิเนียมไดคาสติ้งและพลาสติก ให้ใช้สีที่เข้ากันได้กับอะลูมิเนียมไดคาสติ้งและพลาสติก
 • ปิดบังส่วนใส ม่านบังแดดด้านใน ป้ายส่วนนูน ช่องระบายอากาศและพื้นผิวด้านล่าง ก่อนทาสีใหม่

 

เปลี่ยนสีกล้องวงจรปิด i-PRO ยังไงให้ไม่หมดประกัน

 

 

i-PRO WV-S2100 Series WV-S2136, S2136-B, S2136G, S2136G-B, S2136L, S2136L-B, S2136LG, S2136LG-B

ข้อควรระวัง

 • เนื่องจากวัสดุด้านนอกเป็นพลาสติก ให้ใช้สีที่เข้ากันได้กับพลาสติก
 • ปิดฝาครอบโดม รูไมค์และพื้นผิวด้านล่างก่อนทาสีใหม่
 • ห้ามทำสีพื้นผิวด้านล่างเนื่องจากมีป้ายชื่อติดอยู่

กล้องวจรปิด i-PRO สามารถเปลี่ยนให้เข้ากับบ้านได้

 

 

i-PRO WV-S2200,S22000 Series WV-S2236L, S22500-V3L, S22500-V3LG, S22500-V3L1, S22600-V2L, S22600-V2LG, S22700-V2L, S22700-V2LG, S22700-V2L1, S2 2500-F3L, S22500-F6L , S2236L-B, S2236LG, S2236LG-B

ข้อควรระวัง

 • เนื่องจากวัสดุด้านนอกเป็นพลาสติก ให้ใช้สีที่เข้ากันได้กับพลาสติก
 • ปิดบังฝาครอบโดมและพื้นผิวด้านล่างก่อนทาสีใหม่
 • ห้ามทำสีพื้นผิวด้านล่างเนื่องจากมีป้ายชื่อติดอยู่

ปรึกษาเปลี่ยนสีกล้อง i-PRO ได้ที่tmv inter trading ผู้เชี่ยวชาญกล้องวงจรปิด

 

 

WV-S2500,S25000 Series WV-S2500,S25000 WV-S2536L, S2536LN, S2536LTN, S25500-V3L, S25500-V3LN, S25500-V3LG, S25500-V3LN1, S25600-V2L, S25600-V2LN, S25600-V2LG, S25700-V2L , S25700-V2LN, S25700-V2LG , S25700-V2LN1, S25500-F3L, S25500-F6L, S2536LG, S2536LGN, S2536LT

ข้อควรระวัง

 • เนื่องจากวัสดุด้านนอกเป็นอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป จึงใช้สีที่เข้ากันได้กับอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป
 • ปิดบังฝาครอบโดมและพื้นผิวด้านล่างก่อนทำสีใหม่
 • ห้ามทำสีพื้นผิวด้านล่างเนื่องจากมีป้ายชื่อติดอยู่

อยากติดกล้องวงจรปิด i-PRO มีทีมงานมีอาชีพคอยให้คำปรึกษา

 

 

WV-S3100 Series WV-S3111L, S3131L

ข้อควรระวัง

 • เนื่องจากวัสดุด้านนอกเป็นพลาสติก ให้ใช้สีที่เข้ากันได้กับพลาสติก
 • ปิดบังฝาครอบโดม รู MIC และพื้นผิวด้านล่างก่อนทาสีใหม่
 • ห้ามทาสีพื้นผิวด้านล่างเนื่องจากมีป้ายชื่อติดอยู่

กล้องวงจรปิด i-PRO

 

 

WV-S3500 Series WV-S3511L, S3512LM, S3531L, S3532LM

ข้อควรระวัง

 • เนื่องจากวัสดุด้านนอกเป็นอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป จึงใช้สีที่เข้ากันได้กับอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป
 • ปิดบังฝาครอบโดม รูไมค์ พื้นผิวด้านล่าง สาย LAN ก่อนทำสีใหม่
 • ห้ามทำสีพื้นผิวด้านล่างเนื่องจากมีป้ายชื่อติดอยู่

WV-S3500 Series

 

 

WV-S4500 Series WV-S4556L, S4556LM, S4576L, S4576LM

ข้อควรระวัง

 • เนื่องจากวัสดุด้านนอกเป็นอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป จึงใช้สีที่เข้ากันได้กับอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป
 • มาสก์ฝาครอบโดม ฝาครอบ IR-LED พื้นผิวด้านล่าง สาย LAN และสายเคเบิลหลายสายก่อนทำสีใหม่
 • ห้ามทำสีพื้นผิวด้านล่างเนื่องจากมีป้ายชื่อติดอยู่

WV-S4500 Series

 

 

WV-S6500,X6500,S65340 Series WV-S6530N, X6511N, X6531N, X6531NS, S6530NS, S65340-Z2G, S65340-Z2K, S65340-Z2N, S65340-Z4G, S65340-Z4K, S65340-Z4N, S65340-Z2, S65340-Z2N1, S65340-Z4, S65340-Z4N1

ข้อควรระวัง

 • เนื่องจากวัสดุด้านนอกเป็นพลาสติก ให้ใช้สีที่เข้ากันได้กับพลาสติก
 • ปิดบังฝาครอบโดมและพื้นผิวด้านล่างก่อนทำสีใหม่
 • ทำสีอุปกรณ์เสริมด้วย (รุ่นที่ใช้งานได้: WV-X6531N, X6531NS ,X6511N, S6530N, S6530NS)
 • ห้ามทาสีแผ่นป้ายภายในแผงบังแดดด้านหลังหลัก

WV-S6500,X6500,S65340 Series

 

 

WV-S65301,S65302,U65301,U65302 Series WV-U65301-Z1, U65301-Z1G, U65302-Z2, U65302-Z2G, S65301-Z1, S65301-Z1G, S65302-Z2, S65302-Z2G, S65301-Z1-1, S65301-Z1S, S65302-Z2-1, S65501-Z1, S65501-Z1G

ข้อควรระวัง

 • เนื่องจากวัสดุด้านนอกเป็นพลาสติก ให้ใช้สีที่เข้ากันได้กับพลาสติก
 • ทำสีอุปกรณ์เสริมด้วยกรณีใช้งาน

WV-S65301,S65302,U65301,U65302 Series

 

 

WV-S65300,U65300 Series WV-U65300-ZY, U65300-ZYG, S65300-ZY, S65300-ZYG

ข้อควรระวัง

 • เนื่องจากวัสดุด้านนอกเป็นอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป จึงใช้สีที่เข้ากันได้กับอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป
 • ปิดบังฝาครอบโดมและพื้นผิวด้านล่างก่อนทำสีใหม่
 • ห้ามทำสีพื้นผิวด้านล่างเนื่องจากมีป้ายชื่อติดอยู่

 

WV-S8500 Series WV-S8543, S8543G, S8543L, S8543LG, S8544, S8544G, S8544L, S8544LG, S8563L, S8563LG, S8564L, S8564LG, S8573L, S8573LG, S8574L, S8574LG

ข้อควรระวัง

 • เนื่องจากวัสดุด้านนอกเป็นอะลูมิเนียมไดคาสติ้งและพลาสติก ให้ใช้สีที่เข้ากันได้กับอะลูมิเนียมไดคาสติ้งและพลาสติก
 • ปิดบังฝาครอบโดม ฝาครอบ IR-LED และพื้นผิวด้านล่างก่อนทำสีใหม่
 • ทำสีอุปกรณ์พลาสติกด้วย
 • ห้ามทำสีพื้นผิวด้านล่างเนื่องจากมีป้ายชื่อติดอยู่

WV-S8500 Series

**การทำสีใหม่ด้วยสีใหม่ต้องทำอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ i-PRO และเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของการรับประกันอย่างเหมาะสม โดยลูกค้าสามารถปรึกษาทางทีเอ็มวี ก่อนได้เกี่ยวกับการทำสีอย่างไรไม่ให้หลุดประกัน

TMV INTER TRADING บริษัทผู้จัดจำหน่ายระบบรักษาความปลอดภัย ราคาส่ง ถูกที่สุด

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :

โทร :          02-531-2949
Line@ :     @TMVCCTV
facebook : Panasonic CCTV by TMV

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save